Wsparcie na nawadnianie dla posiadaczy gospodarstw rolnych

Jeśli jesteś rolnikiem i masz gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 hektarowe możesz składać wniosek o wsparcie na nawadnianie. Termin na złożenie odpowiednich dokumentów mija 28 stycznia 2021. W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 pomoc otrzyma rolnik, który: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni … Czytaj dalej Wsparcie na nawadnianie dla posiadaczy gospodarstw rolnych