Wydłużenie okresu przechowywania gnojowicy uderzy rolników po kieszeni

Projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" zawiera negatywne skutki dla towarowych gospodarstw rolnych – uważa Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

\"rolnictwo,

Chodzi o wydłużenie okresu przechowywania gnojowicy z 4 do 6 miesięcy. KZP-PTCH zaapelował do ministra środowiska Jana Szyszko o zmianę tego przepisu.

Problem ze zbiornikami

– Rolnicy przystosowali wymiary swoich zbiorników na okres 4-miesięcznego przechowywania płynnego nawozu naturalnego. Powiększenie pojemności zbiornika o 50% wymaga zaangażowania dodatkowych środków pieniężnych (których rolnicy nie posiadają) oraz uzyskania pozwolenia na budowę – czytamy w komunikacie Związku.

Wobec coraz częściej zgłaszanych problemów związanych z blokowaniem jakichkolwiek inwestycji w produkcję zwierzęcą przez społeczności lokalne, wspierane przez różne organizacje „tzw. ekologiczne”, istnieje duże ryzyko, że nowe zbiorniki nie powstaną.

Producenci zmniejszą swoje stada

Zdaniem Związku, wielu rolnikom pozostanie wybór zmniejszenia obsady zwierząt, przez co ich produkcja może stać się nieopłacalna w wyniku nieefektywnego wykorzystywania budynków inwentarskich.

– Zmniejszenie obsady zwierząt doprowadzi do spadku produkcji krajowej wieprzowiny i uzależni Polskę w jeszcze większym stopniu od importu. Jest to kierunek sprzeczny z rządowym programem odbudowy pogłowia trzody chlewnej w kraju i dążeniem do uzyskania samowystarczalności w sektorze mięsa wieprzowego – wyjaśniają związkowcy.

OSN na terenie całego kraju

Ponadto wprowadzenie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie całego kraju wiąże się z nałożeniem na wszystkie towarowe gospodarstwa nowych obowiązków i ograniczeń w zakresie terminów stosowania nawozów.

Dotychczas rolnicy prowadzący działalności rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN) mogli stosować wszystkie nawozy na gruntach ornych od 1 marca do 15 listopada. Wnioskujemy o zachowanie wcześniej obowiązujących terminów na obszarach OSN, które w naszej ocenie dostatecznie chroniły te obszary.

– Proponowane przez nas okresy dla nowych obszarów OSN, na których wcześniej obowiązywały dłuższe terminy nawożenia do 30 listopada, z powodzeniem naszym zdaniem spełnią swoją rolę ochronną dla nowych obszarów OSN – wyjaśniają przedstawiciele KZP-PTCH.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here