Wypas za pieniądze samorządu. Jest wsparcie dla hodowli owiec i kóz

Województwo śląskie ogłosiła dwa konkursy, które mają wspierać hodowlę owiec w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa konkursy: na prowadzenie wypasu owiec i kóz oraz promujący Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

 

\"\"

 


Pierwszy otwarty konkurs ofert ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec na wybranych halach i polanach górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 498 tys. zł, z czego:

  • 415 tys. zł na realizację projektów w Beskidach,
  • 83 tys. zł na realizację projektów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.


Drugi konkurs promujący Program Owca Plus ma na celu wsparcie projektów w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wsparcie można pozyskać m.in. na organizację festynów, wystaw, wydarzeń promujących tradycję pasterską Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej związaną z obyczajami, potrawami oraz folklorem i sztuką inspirowaną pasterstwem. Promowane będą także projekty wydawnicze oraz realizacje kampanii społecznych.

Budżet drugiego konkursu wynosi 82 tys. zł.

O wsparcie z budżetu Samorządu Województwa w obu konkursach mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia samorządu terytorialnego.

Redakcja AgroNews, fot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here