Za co kochamy polską wieś?

Badania przeprowadzone wiosną 2011 roku przez TNS OBOP42 pokazały, że zdecydowana większość (90%) mieszkańców wsi jest zadowolona z zamieszkiwania na wsi, a nie w mieście, przy czym 47% stanowią osoby bardzo zadowolone.
 

 

\"\"

 

Przeciwnego zdania jest zaledwie 7% respondentów. Dla większości badanych miasto nie jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania – 81% mieszkańców wsi nie wyraziło chęci przeprowadzki do miasta, nawet gdyby mieli taką możliwość (50% – zdecydowanie nie, 31% – raczej nie).

Odsetki te nie zmieniły się znacząco od 2010 roku. Mieszkańcy wsi najbardziej zadowoleni są z bezpieczeństwa w swojej miejscowości (72%), z dostępu do sieci wodociągowej (77%) i do internetu (60%). Najczęściej narzekają na brak dostępu do sieci gazowej (49%) i kanalizacyjnej (42%), na brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia osób dorosłych (41%), a także na brak dostępu do kultury, sztuki i innych rozrywek (40%).

Czytaj także:
Polska wieś coraz mniej rolnicza

Społeczność wiejska jako odmienna wspólnota
Mięso wołowe – półroczne podsumowanie eksportu

Mieszkańcy wsi, zarówno rolnicy, jak i nierolnicy, pytani o to, co należy poprawić na obszarach wiejskich, najczęściej wskazywali: dostęp do pozarolniczych miejsc pracy (rolnicy – 42%, nierolnicy – 41%), dostęp do opieki zdrowotnej (rolnicy – 42%, nierolnicy – 44%), dostęp do kultury i rozrywek (rolnicy 32%, nierolnicy – 32%), dostęp do sieci kanalizacyjnej (rolnicy 32%, nierolnicy – 27%)43.

Przedstawione wcześniej wyniki analizy statystycznej znajdują jak widać potwierdzenie w subiektywnej ocenie warunków życia i pracy, jakiej dokonali sami mieszkańcy wsi.

Raport: Polska Wieś 2012
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here