Zapraszamy na konferencję \”Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych\”

Już po raz trzynasty Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie organizuje konferencję "Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych". Spotkanie odbędzie się w dniach 30.01 – 03.02.2017 roku w Zakopanem.

 

\"rolnictwo,

W ubiegłym roku konferencja odbyła się w dniach 2-6 luty. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób.

W dniach 30 stycznia – 3 lutego 2017 r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy organizuje XIII cykliczną konferencję naukową pod nazwą „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” Tradycyjnie miejscem konferencji jest Ośrodek Konferencyjno-Wczasowy „HYRNY” w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 20.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej motto brzmi: „Innowacje w hodowli roślin i rolnictwie”. Motto podkreśla innowacyjny charakter hodowli roślin wspomaganej przez współczesną naukę w tworzeniu postępu biologicznego, stanowiącego najważniejszą część składową postępu rolniczego.

Udział w konferencji zapowiedziało ponad 300 osób z jednostek naukowych, przedsiębiorstw, firm około-hodowlanych i około-rolniczych, spółek hodowlano-nasiennych i związków branżowych, producentów nasiennych i przedstawicieli doradztwa rolniczego.

Podstawowym celem konferencji jest wzmocnienie pozycji hodowli roślin w polskim sektorze rolno-spożywczym, uczynienia tej sfery działalności bardziej innowacyjną i konkurencyjną na rynkach krajowym i zagranicznym.

W osiągnięciu postawionego celu hodowla jest i będzie wspomagana przez krajową naukę. Nie służą temu pojedyncze wybrane referaty czy plakaty, ale cały program konferencji promujący rozwiązania naukowe o charakterze utylitarnym, które nadają się do bezpośredniego wdrożenia do praktyki hodowlanej, a pośrednio – rolniczej.

Naukowy cel konferencji obejmuje przegląd, prezentację i przekazanie praktyce hodowlanej najnowszych osiągnięć polskich i zagranicznych naukowców, reprezentujących dyscypliny wiedzy i obszary badawcze wspierające praktyczną hodowlę roślin uprawnych w procesie tworzenia nowoczesnych odmian i rozwoju ich nasiennictwa. Nie należy zapominać, że transfer postępu tworzonego w laboratorium i na polu hodowlanym dokonuje się poprzez kwalifikowane nasiona odmian roślin uprawnych dostosowywanych nieustannie do potrzeb gospodarczych, społecznych i zmieniającego się klimatu.

Należy podkreślić, że hodowla twórcza roślin i zwierząt, jak żadna inna dziedzina ludzkiej działalności, potrzebuje wsparcia nauki. To wsparcie przejawia się w różnorakich formach prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych, poczynając od zahamowania dryfu genetycznego przez poszerzenie bądź ujawnienie nowej zmienności genetycznej, wytworzenie materiału wyjściowego do hodowli o pożądanych cechach użytkowych, wreszcie wyhodowanie, wpisanie do rejestru i komercjalizację nowej odmiany. Trzeba mieć na uwadze, że w procesie hodowlanym doskonalone są nie tylko rośliny, ale także opracowywane, bądź doskonalone technologie hodowli i produkcji nasiennej. Ujmując problem obrazowo, zadaniem nauki na rzecz hodowli i nasiennictwa jest prowadzenie badań wyprzedzających i proponowanie hodowli praktycznej, a w dalszej kolejności – produkcji rolniczej nowości, w formie nowych źródeł genetycznych, odmian, jak też unowocześnianych technologii hodowli skracających cykl hodowlany. Tak nauka, jak i hodowla inicjując nowe procesy twórcze, oddziałują bezpośrednio na rozwój i efektywność produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na bazie nowoczesnych odmian w dalszej kolejności są doskonalone bądź opracowywane od nowa technologie uprawy i produkcji roślinnej lub zwierzęcej, dostarczającej surowca o wymaganych parametrach do bezpośredniego użytkowania bądź dalszej obróbki i przetwarzania na różne cele użytkowe.

Jak wspomniano wcześniej, tak naukowiec, jak i hodowca, swoją inżynierię genotypów muszą dostosowywać nie tylko do wymogów społecznych, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego/paszowego kraju i świata, ale i do warunków, wprawdzie powoli, ale nieustannie zmieniającego się klimatu.

Nawiązując do historii należy podkreślić, że przedmiotowa konferencja pierwotnie, w latach 1970-1990, miała charakter zimowych spotkań hodowlanych grup problemowych w Krakowie. Następnie IHAR-PIB spotkania te przekształcił w cykliczną, organizowaną w odstępach dwuletnich, konferencję o programie obejmującym wszystkie obszary tworzenia i wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Z upływem czasu konferencja stała się platformą do dyskusji oraz wymiany doświadczeń i pomysłów między nauką i praktyką hodowlano-nasienną. Warto tu wspomnieć o integracji poprzez konferencję środowisk nauki, praktycznej hodowli, producentów i dystrybutorów materiału siewnego, a także doradców rolnych, których zadaniem jest zaznajamianie polskiego rolnika z produktem polskiego hodowcy.

Problematyka konferencji jest wszechstronna i dotyczy genetycznych uwarunkowań ważnych cech użytkowych roślin uprawnych, metod i technologii stosowanych w hodowli, doświadczalnictwie i statystyce pracujących na rzecz opracowywania i wdrażania wyników naukowych i innowacji do praktyki rolniczej. Konferencja adresuje problemy biotechnologii, w tym trangenezy (GMO) roślin, a także aspekty hodowli odpornościowej roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska, poprawy agrotechniki, przetwórstwa, przechowalnictwa oraz przemysłowego i energetycznego wykorzystania surowców pierwotnych pochodzenia roślinnego.

Nakreślone cele zbliżającej się konferencji nie są rozbieżne z celami stawianymi konferencjom poprzednim, niemniej należy zaznaczyć, że cele i założenia konferencji są dostosowywane do bieżących potrzeb społecznych, zmian w rolnictwie, w szczególności w trendach i opłacalności produkcji roślinnej, w tym finansowania i organizacji hodowli, które, być może powoli, ale nieustannie zmieniają się.

Opisane wyżej problemy mieszczą się w programie konferencji na który składa się 9 sesji referatowych i 2 sesji plakatowych, które liczą w sumie około 190 prezentacji. Przewidziano także zebrania robocze i fora dyskusyjne grup problemowych oraz grup formułowanych adhoc wedle zainteresowań uczestników.

Przewidujemy, że po konferencji referaty i plakaty zostaną wydane drukiem w czasopiśmie naukowym Instytutu – Biuletynie IHAR. Przewidziany jest także czas dla spotkań towarzyskich, sportowych i turystycznych. Konferencja jest tak pomyślana, aby każdy z uczestników znalazł coś dla siebie, pogłębienia swojej wiedzy i rozwoju własnych zainteresowań roślinami, które były, są i będą jednym z najważniejszych dóbr ludzkości. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji.

AgroNews objął patronat medialny nad konferencją.

W latach w 2011-2015 liczba uczestników konferencji przekraczała 250 osób z Polski oraz z Europy: Anglii, Czech, Niemiec, Litwy. Przyjeżdzali także goście z Australii i USA.

Obecnie spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.

tekst: prof. dr hab. Edward Arseniuk
Przewodniczący Komitetów Organizacyjnego i Naukowego
Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Przewodniczący Zespołu Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o konferencji.

Adres komitetu organizacyjnego:

Karolina Mitura-Nowak
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą
IHAR-PIB, Radzików, 05–870 Błonie
e-mail: zakopane2017@ihar.edu.pl
tel. (22) 733 46 11

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,532ObserwującyObserwuj
5,440SubskrybującySubskrybuj

Grzegorz Puda: Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa

Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE