Zdrowie zwierząt, roślin oraz bezpieczeństwo żywności do konsultacji

6 maja br. Komisja Europejska przyjęła pakiet dokumentów mających na celu wzmocnienie zdrowia i standardów bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywnościowym. Pakiet ten zawiera następujące wnioski:

  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin COM(2013) 267 (.pdf 930,99 kB),
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) COM(2013) 262 (.pdf 1,10 MB),
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt COM(2013) 260 (.pdf 1,50 MB),
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) COM(2013) 265 (.pdf 1,29 MB) .

Dokumenty te w języku angielskim są dostępne na stronie Komisji http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-plant-health_en.htm, natomiast komunikat prasowy Komisji dotyczący tych dokumentów na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_pl.htm

W związku z rozpoczęciem dyskusji nad tymi wnioskami na forum Rady Unii Europejskiej, ministerstwo oczekuje na komentarze i uwagi do zaprezentowanych przez Komisję dokumentów ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here