Zielona energia źródłem dochodu dla rolnika?

Rolnicy traktują odnawialne źródła energii jako dodatkowe źródło dochodu. Największą popularnością cieszą się wśród nich: kolektory słoneczne, biomasa i fotowoltaika.

 

\"\"

 


To wnioski raportu przygotowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa opracowanego w ramach projektu "Gospodarz z energią". Odpowiada on na następujące pytania: Jakimi rodzajami instalacji OZE rolnicy są najbardziej zainteresowani? Czym się kierują się wybierając instalacje OZE? Jaki jest stan ich wiedzy z zakresu zużycia energii?

W badaniu z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych uczestniczyło 9 doradców rolnych z województw: lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego. Wszyscy znali rolników, którzy posiadają w swoich gospodarstwach mikroinstalacje OZE. Doradcy byli uczestnikami szkoleń z zakresu OZE przeprowadzanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieli więc wiedzę z zakresu mikroinstalacji i możliwości ich zastosowania w gospodarstwach rolnych.

Z zebranego przez nich materiału wynika, że przewidywane oszczędności lub zyski są dla rolników najważniejsze. Dopiero na drugim miejscu stawiają bezpieczeństwo energetyczne. Odnawialne źródła są też dla nich sposobem na zagospodarowanie odpadów. Rzadziej decyzja o takiej inwestycji jest realizacją zainteresowań i pasji.
Urządzenia OZE najczęściej instalowane przez rolników to kolektory słoneczne – z uwagi na niskie nakłady i możliwość otrzymania dotacji.

Czytaj także:
Nie będzie wsparcia dla zrównoważonych biopaliw?
Uprawy do celów energetycznych – która roślina najlepsza?
Róża wielokwiatowa do uprawy na cele energetyczne

Dużym zainteresowaniem cieszy się też biomasa wykorzystywana na cele energetyczne. Fotowoltaika znalazła się na trzecim miejscu. Badani wskazywali też na elektrownie wiatrowe, ale najczęściej w kontekście uzyskania dodatkowych dochodów z dzierżawy ziemi pod takie instalacje.

Świadomość rolników związana z efektywnym wykorzystaniem urządzeń w rolnictwie i ograniczaniem kosztów zużycia energii jest według doradców bardzo niska. Rolnicy podejmują wprawdzie działania z zakresu termomodernizacji, stosowania energooszczędnych systemów oświetleniowych, jednak tematy dotyczące np. ograniczenia przekroczeń mocy zamówionej czy kompensacji mocy biernej są im najczęściej zupełnie nieznane.

Źródło: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here