Zielone porozumienie Grupy Azoty i Województwa Małopolskiego

Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu. Porozumienie w sprawie wspólnych działań w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” podpisali Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Tomasz Hinc – Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego i Tomasz Hinc Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A
Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego i Tomasz Hinc Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A

Podpisanie dokumentu, w którym Grupa Azoty S.A. deklaruje m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce odbyło się 23 lutego 2021 r. w Centrum Badawczo Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie. W wydarzeniu uczestniczyli również Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Wojciech Skruch – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest poprawa klimatu

Główne cele projektu to szeroko zakrojone prace na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym stworzenie mapy potencjału odnawialnych źródeł energii, sieci ekodoradców ds. klimatu. Działania będą zmierzały w kierunku zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

To ważny dzień dla Małopolski. Transformacja przemysłu energetycznego to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć nasz region. Liczymy, że zostaną uruchomione środki na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego Małopolski i pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy. Niezmiernie cieszy fakt, że strategia Grupy Azoty S.A. wpisuje się w działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie zapobiegania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, a także łagodzenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej Małopolskimówi Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Województwo Małopolskie będzie realizować projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA ze środków unijnych, wraz z partnerami ze świata nauki i samorządów. Całkowity budżet projektu to ok. 70 mln zł.

– Jesteśmy w przełomowym momencie walki o nasze środowisko. Dziś, w kontekście szeroko rozumianej transformacji energetycznej całej Małopolski potrzebne są większe ambicje społeczne, gospodarcze i środowiskowe. A co za tym idzie – większa dyspozycja środków na nowoczesne inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych i efektywność energetyczną. Ogromnej szansy w zakresie realizacji projektów i przedsięwzięć wspierających proces transformacji przemysłu energochłonnego, szczególnie związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, upatrujemy we współpracy z Grupą Azoty S.A. – mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Grupa Azoty zadeklarowała m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej

W podpisanym dokumencie Grupa Azoty zadeklarowała m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce.

Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby

Jedna z największych firm regionu deklaruje w zawartym porozumieniu realizowanie projektów związanych z wykorzystaniem oze, rozwijaniem technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru.

W Grupie Azoty intensywnie pracujemy nad technologiami, które pomogą w transformacji naszej działalności w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu. Jako największy producent wodoru w Polsce podejmujemy również działania zmierzające do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co ograniczy ślad węglowy oraz pozwoli otrzymywać zielony wodór i amoniak. Intensywnie pracujemy również nad tematami recyklingowymi oraz tworzywami biodegradowalnymi mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Podpisane porozumienie między Grupą Azoty a Województwem Małopolskim zakłada współpracę do końca 2030 roku. Jest to kolejna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Grupę Azoty. Firma jest świadoma występowania zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu oraz nieuniknionej transformacji energetycznej w przemyśle, a także całej gospodarce. Grupa Azoty chce angażować się we wszelkie inicjatywy sprzyjające osiągnięciu celów klimatycznych i środowiskowych.

Informacja prasowa Grupa Azoty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here