Zielony Ład. Szansa czy zagrożenie?

– Czym mamy chronić nasze uprawy? – pytali rolnicy podczas Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy. Sporo kontrowersji wzbudziła sprawa zmieniającego się klimatu oraz wycofywania kolejnych substancji czynnych w ochronie roślin.  Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy zostało zorganizowane przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Polskie Związek Producentów Kukurydzy oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas zakończonych … Czytaj dalej Zielony Ład. Szansa czy zagrożenie?