Zmiany w Inspekcji Weterynaryjnej niezgodne z prawem?

Powołanie Głównego Lekarza Weterynarii oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii odbyło się niezgodnie z prawem – twierdzi Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

 

\"główny

 

– Takie postępowanie może wpływać na ważność decyzji wydawanych przez GLW oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii i stanowić podstawę do ich podważania przez sądy – alarmuje dr Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Samorząd lekarzy weterynarii kwestionuje jednocześnie tryb i sposób odwołania niektórych lekarzy wojewódzkich.

W ostatnich tygodniach w Inspekcji Weterynaryjnej doszło do kadrowej rewolucji. Swoje stanowiska stracili Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk oraz większość lekarzy wojewódzkich. Na ich miejsce powołani zostali nowi urzędnicy.

–  Taka sytuacja nie miała dotąd precedensu. Nigdy zmiana rządu nie powodowała tak daleko idących zmian na stanowiskach kierowniczych w Inspekcji Weterynaryjnej. Odwołani zostali bezpartyjni specjaliści, którzy piastowali swoje urzędy od wielu lat gwarantując bezpieczeństwo zdrowia publicznego – czytamy w komunikacie Izby.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaznacza przy tym, że nie kwestionuje prawa nowego rząd do wyboru najbliższych współpracowników, ale nie zgadza się na traktowanie Głównego Lekarza Weterynarii i wojewódzkich lekarzy weterynarii jako stanowisk partyjnych.

Zgodnie z art.10 ust 2 pkt. 13 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych jednym z istotnych zadań i uprawnień samorządu lekarsko-weterynaryjnego jest uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii – informuje KILW. I dodaje, że nikt nie konsultował z nią tych zmian.

– Takie działanie stanowi naruszenie ustawowych uprawnień samorządu lekarsko-weterynaryjnego, ale jednocześnie może być podstawą do podważania decyzji GLW oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii na drodze postępowań sądowo-administracyjnych, gdyż stanowiska te zostały obsadzone w sposób nieprawidłowy – czytamy w komunikacie Izby.

Czytaj także:
Nowe przepisy pomogą zapobiegać chorobom przenoszonym przez zwierzęta

KILW zwraca również uwagę, że do nieprawidłowości dochodziło przy odwoływaniu dotychczasowych wojewódzkich lekarzy weterynarii. Izba przypomina, że jeśli zostali oni przez nią powołani, to zgodnie z prawem, decyzję o ich odwołaniu również musi wydać Izba.

Samorząd lekarzy weterynarii apeluje do rządu o podjęcie wszelkich możliwych kroków mających na celu usuniecie tych nieprawidłowości i uniknięcia ich w przyszłości.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/austin comminity college
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here