Zmiany w ochronie produktów tradycyjnych

Będą zmiany w ochronie produktów tradycyjnych. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

 

\"\"
 

Celem projektowanej nowelizacji ustawowej jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

Efektem nowych regulacji będzie wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Przewidziano także wskazanie zasad stosowania określenia jakościowego „produkt górski”.

Uszczelniono również system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Wskazano czyny, za które będą nakładane kary pieniężne na jednostki certyfikujące. Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Głównego Inspektora zobowiązano także do publikowania na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Konsumentom zapewni to łatwiejszy dostęp do informacji o producentach.

Wprowadzenie nowych regulacji oznacza wdrożenie przepisów wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wprowadzono także zmiany do obowiązujących regulacji ustawowych, które wynikają z dotychczasowej praktyki ich stosowania oraz doprecyzowano aktualnie obowiązujące przepisy. W projekcie ustawy uwzględniono też wnioski wynikające ze sprawozdania specjalnego nr 11/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nimi umożliwiają skuteczność oraz wnioski ze sprawozdań z audytów prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Żywności i Weterynarii w latach 2012 i 2013 w kilku państwach członkowskich UE.

Nowe rozwiązania powinny obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Tom Walter

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here