Znalazły się dodatkowe środki w budżecie na dopłaty do ubezpieczenia upraw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o dodatkowych środkach przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

Ministerstwo podało, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota dopłat 349 mln. zł.

W ramach tej kwoty aktualnie są zawierane umowy przez zakłady ubezpieczeń z producentami rolnymi, którzy samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczanego ryzyka. Nierozdysponowana kwota 1 mln zł z zaplanowanych na 2020 rok w ustawie budżetowej 350 mln zł stanowi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zabezpieczenie na częściową refundację zakładom ubezpieczeń wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych przez suszę.

Rolnicy bez wsparcia. Pula na dopłaty do ubezpieczenia wyczerpana!

W roku bieżącym możliwe jest, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln zł na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – ze środków pochodzących z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Źródło: KRiR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here