Znamy harmonogram naboru wniosków PROW w 2019 roku

– Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje praktycznie wszystkie aspekty dotyczące rolnictwa – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej poświęconej dotychczasowej realizacji Programu i naborom wniosków w bieżącym roku.

harmonogram naboru wniosków PROW, ARiMR, PROW 2014-2020, młody rolnik, modernizacja gospodarstw rolnych

Minister Ardanowski zapewnił, że nie stracimy żadnych pieniędzy, które są dostępne w ramach PROW 2014-2020 i dodał, że najważniejsze jest ich efektywne wydatkowanie.
Z kolei wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił stan realizacji poszczególnych działań oraz harmonogram naboru kolejnych wniosków w roku 2019.

–Do końca 2018 roku na kontach beneficjentów znalazło się 16,5 mld złotych, czyli ponad 28% dostępnej puli środków –poinformował wiceminister.

Od początku realizacji do końca 2018 roku zostało złożonych łącznie około 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. A ich wartość wynosi 40,5 mld złotych, co stanowi ponad 69% całkowitego budżetu Programu. Ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46% dostępnego budżetu.

Zarudzki zwrócił uwagę, że głównymi celami PROW 2014-2020 są: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zadania środowiskowe i klimatyczne.

Harmonogram naboru wniosków PROW w 2019 roku

ROZWÓJ GOSPODARSTW
• Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF – luty 2019, maj 2019
• Modernizacja gospodarstw rolnych- nabór obszar a, b, c – marzec 2019
• Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – marzec 2019
• Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – kwiecień 2019, październik 2019
• Premie dla młodych rolników – maj 2019
• Restrukturyzacja małych gospodarstw- ASF – czerwiec 2019
• Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wrzesień 2019
• Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wrzesień 2019
• Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – listopad 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – rolnicy – styczeń 2019
• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – ASF – sierpień 2019
• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF – wrzesień 2019
• Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – wrzesień 2019

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
• Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności – luty 2019
• Wsparcie dla szkolenia doradców – luty 2019
• Wsparcie korzystania z usług doradczych – marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
• Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości – wrzesień 2019
• Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym – wrzesień 2019

ROZWÓJ TERYTORIALNY
• Scalanie gruntów – Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
• Gospodarka wodno-ściekowa – Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
• Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
• Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – nabór ciągły.

Redakcja AgroNews, na podst. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here