Zwalczanie chwastów z herbicydem Salsa® 75 WG.

Zachwaszczenie  rzepaku jest poważnym i narastającym problemem w technologii uprawy  tego gatunku.
W ciągu ostatnich lat, kiedy powierzchnia zasiewów rzepaku i jego udział w zmianowaniu systematycznie wzrastały, zaobserwowano  bardzo  istotne  zmiany  związane  z zachwaszczeniem.

Wynikają  one  jednak  nie  tylko z powodu  zwiększenia  powierzchni  uprawy  rzepaku,  ale  także  z powodu  nieodpowiedniego  zmianowania, powszechnego stosowania uproszczonej agrotechniki, aplikowania herbicydów w dawkach niższych niż są one zalecane oraz braku nowych substancji aktywnych herbicydów, z innych grup chemicznych.

Na skutek częstszego stosowania nielicznych specjalistycznych herbicydów, w całej Europie w zasiewach rzepaku masowo  zaczęły pojawiać  się gatunki  chwastów  z rodziny kapustnych, w tym głównie gorczyca polna, tobołki polne,  tasznik pospolity,  rzodkiew  swirzepa,  stulicha psia,  czy  stulisz  lekarski.

Kolejna ważna  i trudna grupa  chwastów w zwalczaniu okazują  się gatunki  z rodziny bodziszkowatatych,  takie  jak: bodziszek drobny,bodziszek porozcinany, bodziszek kosmaty i okrągłolistny.

Ponadto dużym zagrożeniem dla rzepaku są również samosiewy zbóż oraz gatunki chwastów, dobrze znane jako uciążliwe od wielu lat, w wielu uprawach: przytulia czepna, chaber bławatek, rumiany, tobołki polne, fiołek polny i trójbarwny, maruna bezwonna, tasznik pospolity, mak polny, gwiazdnice, ostrożeń polny, komosy.
 

 

\"\"

 

Szkodliwość chwastów w rzepaku to nie tylko konkurencja o wodę, światło i składniki pokarmowe. Na przykład na  chwastach  z rodziny  kapustnych  żerują  szkodniki  rzepaku, przez  co mogą  się  one pojawiać w łanie w innym czasie niż wynikałoby to ze stadium rozwojowego rzepaku. Ponadto chwasty te są również roślinami żywicielskimi dla wielu chorób rzepaku. Na przykład kiła kapustnych może rozwijać się na gorczycy polnej, rzodkwi, lub tobołkach.  Nawet obumarłe szczątki takich chwastów stanowią ważne ogniwo w rozwoju patogenów i sprzyjają presji infekcyjnej chorób, w tym tak groźnej suchej zgnilizny kapustnych.

W efekcie, jak wskazują prowadzone badania, chwasty przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia plonu, ale również do pogorszenia jego jakości. Partie nasion rzepaku zebrana z zachwaszczonych pól, na skutek zanieczyszczenia nasionami innych gatunków kapustnych, np. gorczyca polna lub rzodkwią świrzepą charakteryzują się mniejszą zawartością tłuszczu, oraz większą zawartością składników antyżywieniowych, w tym: kwasu erukowego i glukozynolanów.  Ponadto  nasiona  są  bardziej wilgotne,  co  zwiększa  koszty  związane  ze  zbiorem, suszeniem i przygotowaniem do sprzedaży.

Oczywiście największą szkodliwością  dla  rzepaku charakteryzują  się gatunki zimujące chwastów,  które na wiosnę  ze względu na  zbyt  zaawansowany  rozwój  są  już  trudne do  zniszczenia. Dlatego  zabiegi  zwalczania chwastów w rzepaku najlepiej wykonać już jesienią.

W tym sezonie, jesienią firma DuPont planuje wprowadzić na rynek herbicyd nowej generacji przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów w zasiewach rzepaku – Salsa® 75 WG.
Salsa®  75 WG zawiera  całkowicie nowa substancje  aktywna –  ethametsulfuron o działaniu  systemicznym, pobierana  przez  liście  i korzenie  chwastów.  Jest  to  substancja  z grupy  sulfonylomoczników,  które  nie  były dotychczas stosowane w rzepaku. 

Herbicyd  Salsa®  75  WG  charakteryzuje  się  szerokim  spektrum  zwalczanych  gatunków,  przy  czym  zwalcza wszystkie uciążliwe  i trudne chwasty,  takie  jak:  rumianek pospolity,  rumianek bezpromieniowy, gorczyca polna, maruna bezwonna, stulicha psia, tasznik pospolity, niezapominajka polna, tobołki polne, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, bodziszek kosmaty, stulisz lekarski, komosa biała.

Trzeba przy tym zaznaczyć, ze Salsa® 75 WG skutecznie zwalcza ponad 15 gatunków chwastów średnio wrażliwych lub  prawie  tolerancyjnych  w stosunku  do  standardów  stosowanych  powschodowo  zawierających np. metazachlor (750–1250 g/ha) lub metazachlor z chinomerakiem (1000–1250 g/ha).

Nasiona z upraw chronionych herbicydem Salsa® 75 WG charakteryzują się lepszymi parametrami jakościowymi.
 Zawierają więcej tłuszczu oraz znacznie mniej kwasu erukowego i glukozynolanów.

Ważną  zaletą herbicydu  Salsa® 75 WG  jest bezpieczeństwo dla  rzepaku oraz  roślin następczych. Ponadto w razie konieczności zlikwidowania plantacji z powodu złego przezimowania, praktyczne ograniczenia co do wysiewu podstawowych  gatunków  rolniczych  są  niewielkie. Najczęściej polecanym rozwiązaniem jest wysiew pszenicy jarej.

Salsa® 75 WG – podsumowanie
– Całkowicie nowa substancja aktywna
– Szerokie spektrum zwalczanych gatunków
– Wysoka skuteczność zwalczania chwastów odpornych na inne herbicydy rzepakowe
– Długi czas stosowania

Źródło: DuPont
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here