CreditAgricole

Advertisement

 

 

Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o kapitale zakładowym w kwocie 1 023 607 600,00 zł w całości wpłaconym.

 
Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ Twój adres e-mail znajduje się w bazie
zarządzanej przez portal Agronew.com.pl
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości
Klikając tutaj.