Page 14 - Gazeta AgroNews Nr 13

WIOSENNE
ZWALCZANIE
MIOTŁY ZBOŻOWEJ
MIOTŁĘ ZBOŻOWĄ PODCZAS WIOSNY MOŻNA
ZWALCZAĆ WYKORZYSTUJĄC TRZY WARIANTY
OCHRONY. PIERWSZY DOTYCZY NISZCZENIA TYLKO
SAMEJ MIOTŁY ZBOŻOWEJ.
14
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13