Page 26 - Gazeta AgroNews Nr 13

DOLISTNE
DOKARMIANIE
ZIEMNIAKÓW
ZIEMNIAK POMIMO MALEJĄCEJ W OSTATNICH
LATACH POWIERZCHNI UPRAWY POZOSTAJE NADAL
WAŻNĄ GOSPODARCZO ROŚLINĄ Z UWAGI NA JEGO
ZNACZNY UDZIAŁ W BEZPOŚREDNIM SPOŻYCIU
(
GOTOWANY, SAŁATKI , PLACKI ITP.), JAK I W FORMIE
PRZETWORZONEJ (FRYTKI , CHIPSY, SUSZE ITP.).
JEDNĄ Z GŁÓWNYCH PRZYCZYN MALEJĄCEGO
AREAŁU UPRAWY ZIEMNIAKÓW W STRUKTURZE
ZASIEWÓW SĄ ZNACZNIE WIĘKSZE NAKŁADY
PONOSZONE NA PRODUKCJĘ W STOSUNKU DO
INNYCH ROŚLIN UPRAWY POLOWEJ, NP. ZBÓŻ,
KUKURYDZY CZY RZEPAKU.
26
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13