Page 42 - Gazeta AgroNews Nr 13

BETANAL
®
MAXXPRO
209
OD – SKUTECZNOŚĆ
CHWASTOBÓJCZA NA
NOWYM POZIOMIE
PO DWÓCH LATACH STOSOWANIA NOWEGO
BETANAL’U MAXXPRO MOŻEMY MÓWIĆ O KOLEJNYM
PRZEŁOMIE W OCHRONIE HERBICYDOWEJ BURAKA
CUKROWEGO W NASZYM KRAJU. PRZEŁOM O TYLE ISTOTNY,
ŻE W OPARCIU O POWSZECHNIE ZNANY ROLNIKOM SYSTEM
DAWEK DZIELONYCH, UZYSKANO O WIELE SZERSZY ZAKRES
ZWALCZANYCH GATUNKÓW CHWASTÓW A PRZEDE WSZYSTKIM
NIESPOTYKANĄ DOTYCHCZAS SKUTECZNOŚĆ I SIŁĘ
CHWASTOBÓJCZĄ.
T
o między innymi brak od wielu lat
na rynku nowych selektywnych substancji
chwastobójczych, skoncentrował
działania naukowe firmy Bayer CropScience
na poszukiwaniu nowych rozwiązań
w kierunku nowatorskiego połączenia
sprawdzonych i powszechnie znanych substancji
chwastobójczych: desmedifamu, etofumesatu
i fenmedifamu. Swoją doskonałą skuteczność,
potwierdzoną w szerokiej praktyce rolniczej
(
w naszym kraju stosowany już od dwóch lat
2012
i 2013 ) Betanal maxxPro zawdzięcza
przede wszystkim innowacyjnej opatentowanej
technologii aktywacji tzn. niewielki udział lenacylu
jako aktywatora pozostałych substancji oraz
nowatorskiej formulacji OD.
Ochrona plantacji buraka cukrowego przed
chwastami zawsze jest trudna o czym wiemy
z praktyki rolniczej. Z punktu widzenia plantatora
42
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13