Gazeta AgroNews Nr.32

■ prowizja za udzielenie od 0% ■ marża od 0,99% dla kredytów z ubezpieczeniem PROMOCJA OD 15.01 DO 31.05.2020 R. FINANSOWANIE ZWIĘKSZA ROLĘ KREDYTY DLA ROLNIKÓW Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Promocja skierowana jest do Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw), prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Warunki promocyjne dotyczą nowo udzielanych kredytów Agro Ekspres, Unia+, Agro Rzeczówka Light i kredytu preferencyjnego klęskowego, ich zastosowanie możliwe jest w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki promocyjne dla kredytów obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu, przez okres kredytowania. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Warunkiem skorzystania z promocji kredytów jest posiadanie lub otwarcie rachunku bieżącego w PLN, w ramach Umowy ramowej o prowadzenie Konta Otwartego na Agrobiznes w Banku BNP Paribas, na który będą przekazywane dopłaty bezpośrednie. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem Banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=