Gazeta AgroNews Nr.32

PRODUKCJA ROŚLINNA 6. AgroNews .com.pl NUMER 32 Oceniamy stopień zagrożenia, ze strony chorób w następujący sposób: • duża ilość "kropek" i chłodna oraz wilgot- na pogoda to bardzo duże zagrożenie szybkie- go rozwoju grzyba, na plantacjach rokujących wysokie (pow. 6 ton) plony należy wykonać oprysk fungicydem systemicznym w pełnej dawce, •mała ilość "kropek" i sucha ciepła pogo- da - małe zagroże- nie - nie wykonuje- my żadnych zabiegów, prowadząc dalej obserwacje, • duża ilość "kropek" i sucha ciepła pogo- da - duże potencjalne zagrożenie - na planta- cjach rokujących plony pow. 6 ton wskazany za- bieg fungicydem systemicznym w zmniejszonej dawce - ok. 50% pełnej dawki, •mała ilość "kropek" i chłodna wilgotna pogo- da - niski poziom infekcji, ale wzrastający poziom zagrożenia - należy szczególnie dokładnie śle- dzić, czy i w jakim stopniu wzrasta ilość punktów wniknięcia zarodników, a także rozwój samych grzybów. W przypadku wzrostu zagrożenia jak w podpunkcie pierwszym - na plantacjach o plo- nach powyżej 6 ton wykonać zabieg. Taką obserwację powinno się prowadzić we wszystkich gospodarstwach, ale decyzje o opry- skach powinny być różne w zależności od prze- widywanego poziomu plonowania. Wynika to stąd, że opłacalność takich zabiegów jest różna, to znaczy tym wyższa, im wyższe są możliwości plonowania danej plantacji. W praktyce oznacza to, że gdy przewiduje się plony poniżej 4 ton z ha, przyrosty plonu z tytułu pełnej ochrony grzy- bowej są małe, rzędu 1-5 dt/ha, podczas gdy na polach rokujących powyżej 6 ton mogą być rzę- du 10-20 dt/ha. Górne granice przyrostu plo- nów występują w latach o większej ilości opadów i umiarkowanej tempe- raturze w okresie maja i czerwca. Jeśli nie zamierzamy stosować zabiegów pro- filaktycznych, a nasta- wiamy się na zwalcza- nie chorób pszenicy w zależności od osiągnięcia progów szkodliwości, musimy czekać na ujaw- nienie oznak chorobowych i ocenić wielkość po- rażenia przez daną chorobę. Przypominamy o prawidłowym stosowaniu mocznika w połączeniu z innymi środkami. Naj- pierw należy rozpuścić go w wodzie i wlać do opryskiwacza napełnionego do połowy wodą - przy włączonym mieszadle - a następnie do- dawać rozcieńczone wodą inne preparaty, np. środki grzybobójcze czy nawozy mikroelemento- we. Na końcu uzupełniamy zbiornik opryskiwa- cza wodą. W obecnej fazie rozwojowej zbóż mo- żemy maksymalnie zastosować 5-6 kg mocznika na 100l wody. Oprysku dokonujemy przy niż- szych temperaturach i przy bezwietrznej pogo- dzie. Najlepiej w dzień pochmurny lub pod wie- czór. Opracowanie: Grzegorz Wysocki Wielkopolska Izba Rolnicza Czerwiec to miesiąc intensyw- nej ochrony roślin zbożowych, zarówno jarych, jak i ozimych.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=