Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 37

Szanowni Państwo, Z a łożenia Europejskiego Zielonego Ładu budzą wielki nie- pokój wśród rolników. Do 2030 roku w Unii Europejskiej 25% terenów rolniczych ma być przeznaczone na uprawy ekologiczne. Przejście z 3,5 do 25% upraw ekologicznych to prawdziwa rewolucja. I choć rolnicy boją się zmiany gospo- darowania, mogą być pewni, że odbiorców na swoje zrów- noważone produkty będą mieli bez liku. Jak wynika z raportu „Zrównoważona żywność w Polsce – narodziny masowe- go rynku jako szansa dla branży spożywczej” rynek produk- tów z upraw ekologicznych ma potencjał osiągnąć wartość 64,6 mld zł! Cały raport prezentujemy Państwu na str. 42. Wchodzimy w okres, w którym jedne uprawy scho- dzą z pól, a drugie na nie wchodzą. Lada moment ru- szą zasiewy ozimin. O tym czym się kierować przy wy- borze nasion rzepaku ozimego piszemy na stronie 10. Zmiany klimatyczne są faktem i wpływają na rolnic- two. Anomalie pogodowe dają w kość wszystkim upra- wom. Państwo oferuje dopłaty do ubezpieczeń upraw w niewystarczającym zakresie. Na stronie 35. prze- czytacie dlaczego warto wziąć sprawy w swoje ręce! Idą żniwa…Jeżeli po ostatnim sezonie zadbaliśmy o oczysz- czenie i skontrolowanie podzespołów, nie będziemy mieli zbyt wiele pracy. Jeśli natomiast nie znaleźliśmy na to czasu, to teraz jest ostatni dzwonek, by nadrobić zaległości (str. 14.) Życzę przyjemnej lektury, Marta Nowak-Woźnica Redaktor Naczelna ZESPÓŁ REDAKCYJNY AGRONEWS.COM.PL Redakcja: Gazeta Interaktywna AgroNews ul. Kłobucka 8A/7 02-699 Warszawa tel. 535-941-111 e-mail: redakcja@agronews.com.pl ZDJĘCIA: dreamstime.com , fotolia.com, flickr.com spis treści 4 Uprawa poplonów w gospodarstwach e kologicznych 7 Zabiegi poprzedzające siew zbóż ozimych 10 Mieszańcowe odmiany rzepaku ozimego. Czym się kierować przy wyborze nasion? 14 Przed żniwami sprawdź kombajn! 17 FieldView - strategiczna w branży cyfrowa platforma rolnicza 23 Chrońmy nasze zwierzęta przed upałami 26 Bank BNP Paribas s tartuje z trzecią edycją konkursu Agroabsolwent na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro 28 Główne założenia Polskiego Ładu dla r olnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 30 Bank BNP Paribas zachęca rolników i firmy z branży Food&Agro do w nioskowania o dotacje w ramach Programu Rozwoju ObszarówW iejskich 2014-2020. Wciąż można uzyskać finansowanie 35 Ubezpieczenie g ospodarstwa jako ważny element zrównoważo- nego rolnictwa 38 Concordia zmienia barwy 40 Odstępstwo rolne – kiedy możemy wysiać nasiona z własnych zbiorów? 42 Rynek produktów rolnictwa zrównoważonego będzie wart 64,6 mld zł 47 Rolnictwo z równoważone c hroni klimat s.10 Mieszańcowe odmiany rzepaku ozimego. Czym się kierować przy wyborze nasion? s.14 Przed żniwami sprawdź kombajn! s.47 Rolnictwo zrównoważone chroni klimat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=