Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

W lipcu br. zarejestrowano 1407 szt. nowych ciągni- ków. To tylko o 2 szt. mniej niż w marcu, w którym dotychczas odnotowa- no najwięcej rejestracji. W pierwszych sied- miu miesiącach br. zarejestrowano 7902 szt. nowych ciągników. To o 2044 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do zeszłego roku to 34,9 %. – Przewidujemy na rynku ciągników dalsze wzrosty, przynajmniej utrzymanie się tej dobrej tendencji, która jest na dzisiaj. Można to odnieść do danych lipcowych, w ciągu pierwszych 10 dni lipca zostało zarejestrowanych 471 nowych cią- gników, a to jest naprawdę bardzo dobre otwar- cie miesiąca i to może zwiastować, że ta tenden- cja nadal będzie utrzymana na dobrym poziomie – ocenia Tomasz Rybak, manager projektu AgriTrac z firmy Martin & Jacob, agencji zaj- mującej się marketingiem w rolnictwie. Dobre wyniki sprzedaży ciągników Warto podkreślić, że tak dobre wyniki sprze- daży udało się osiągnąć w trakcie trwającego kryzysu wywołanego przez pandemię koro- nawirusa. W przypadku tej branży ma to zna- czenie, ponieważ model sprzedaży traktorów TECHNIKA ROLNICZA NUMER 38 opiera się w dużej mierze na bezpośrednich spotkaniach handlowców z potencjalnymi klientami. A w czasie pandemii takie kontakty były mocno ograniczone. Tym bardziej wyniki sprzedaży maszyn rolniczych można uznać za imponujące. – W pierwszych miesiącach pandemii –  w kwietniu czy maju –  handlowcy nie do koń- ca potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ponieważ nie mogli się spotkać z klientem i z nim porozmawiać u niego w domu czy w biurze. Obostrzenia spowodowały więc to, że nie wiadomo było, jak zorganizować pra- cę przez przynajmniej dwa miesiące, natomiast w ostatecznym rozrachunku nie przełożyło się to negatywnie na sprzedaż –  komentuje eks- pert. Na pierwszym miejscu, marka New Holland Z danych Martin & Jacob odnośnie do wy- ników sprzedaży ciągników poszczególnych producentów obecnych na polskim rynku wynika, że na pierwszym miejscu, i to od lat, plasuje się marka New Holland, która sprze- dała nieco ponad 300 swoich maszyn. Na drugim miejscu jest John Deere (159 sztuk), a tuż za nim, na trzecim Deutz-Fahr z wy- nikiem 151 sztuk. Warto też zwrócić uwa- 34. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=