Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

Biopreparaty w rolnictwie Stosowanie preparatów biologicznych w produkcji rolnej nie jest jeszcze powszechne, ale może okazać się niezbędne w obliczu zmian klimatu, w tym wdrażaniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu. O tym jaka jest ich rola i przyszłość rozmawiamy z dr inż. Januszem Mazur- kiem – dyrektorem ds. badań i rozwoju w firmie Bio-Lider. numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 38 AgroNews .com.pl 51. Co to są biopreparaty i jaka jest rola w produkcji żywności? Dr inż. Janusz Mazurek – dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Bio-Lider Pod pojęciem „biopreparaty” należy rozumieć wszelkie produkty, których aktywność wiąże się z wykorzystaniem organizmów lub związków na- turalnie występujących w przyrodzie. W przy- padku naszych preparatów są to przede wszyst- kim specjalnie przygotowane i dobrane kolonie żywych bakterii, które pozyskujemy ze środowi- ska. Oferujemy również środek oparty na natu- ralnie występujących w roślinie fenolanach. Stosowanie produktów bakteryjnych ma bardzo szerokie zastosowanie: •wspomaga przywracanie równowagi mikro- biologicznej gleby dzięki optymalnemu  doboro- wi składu szczepów różnych gatunków bakterii; • przyspiesza proces mineralizacji, który umoż- liwia zwiększenie dostępności składników po- karmowych powstałych w wyniku rozkładu masy organicznej – w ten sposób można ograniczyć konieczność stosowania wysokich dawek nawo- zów mineralnych. •wykorzystuje zdolności niektórych mikroor- ganizmów do rozkładu trudno degradowalnych składników roślinnych jak ligniny, celulozy i he- micelulozy aktywizuje proces próchnicowania,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=