Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 2)

Indyki podrożeją

Zamożność rolników wzrasta