Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 2)

Projekty innowacyjne finansowane z SPO „Rybołówstwo…”

Zwiększenie wysiłków poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia warunków wspierających innowacyjność, która ułatwi rozwój gospodarczy poszczególnych regionów jest postrzegane przez politykę europejską jako instrument odgrywający kluczową rolę sukcesu rozwoju regionalnego.

Rynek ryb

Produkcja ryb i przetworów rybnych w zakładach zatrudniających ponad 50 osób wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2008 r. 96,9 tys. ton i była o 0,9% niższa niż przed rokiem.

Wykorzystanie środków pomocowych w ramach Priorytetu 3 SPO “Rybołówstwo …” –...

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” jest jednym z programów realizujących strategię rozwoju społeczno – ekonomicznego naszego kraju określoną w Narodowym Planie Rozwoju. Poprzez wdrożenie tego programu realizowana jest jednocześnie Wspólna Polityka Rybacka UE.

- Advertisement -

FUTERKOWE

MUST READ