Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 2)

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej rozwój sektora rybackiego

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.     Projekt...

Od łowiska do półmiska. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizacji...

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy  o organizacji rynku rybnego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.     Projekt nowelizacji ustawy jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa...

PE za wieloletnim planem zarządzania rybołówstwem. Koniec przełowienia na Bałtyku

28 kwietnia Parlament Europejski poparł ambitny wieloletni plan zarządzania dla Morza Bałtyckiego i stworzył podstawę dla nowych planów regionalnych. 28 kwietnia na sesji...

Tańsze ryby zamiast tych wartościowszych? Wykrywacz ”sfałszowanych” ryb położy kres pladze...

Przenośny analizator pozwoli na szybkie rozpoznawanie mięsa różnych gatunków ryb w warunkach polowych. Może on ułatwić walkę z oszustami sprzedającymi tańsze gatunki jako droższe...

Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 728 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2015 r.     Kwotę połowową: - dorsza...

Ryby w tym roku znów podrożeją. Z powodu wysokich cen Polacy...

Polacy wciąż jedzą niewiele ryb. Roczna konsumpcja na poziomie ok. 12,4 kilograma na osobę jest dwukrotnie niższa od unijnej średniej. Wzrostom nie sprzyja ani...

Śledź na zdrowie. Czeka nas rok spod znaku tej ryby

Ponad 3 tys. ton śledzi będą mogli odłowić w tym roku polscy rybacy na Zalewie Wiślanym - najwięcej od trzech lat. Limity dopuszczalnych połowów...

Niechciane połowy i obowiązek wyładunku

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie obowiązek wyładunku ryb złowionych w Morzu Bałtyckim - przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oznacza to,...

ARiMR: bez zmian w utylizacji zwierząt w 2015 roku

Usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich będą świadczyły od 1 stycznia 2015 r. te same firmy co w 2014 r.     W 2014 roku 12...

Rusza wsparcie na inwestycje na statkach rybackich. Wnioski można składać od...

Od 13 do 30 stycznia 2015 roku można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie dofinansowania na "Inwestycje na statkach rybackich...

Polska największym producentem karpia w UE

Polska jest, obok Czech, największym producentem karpia w Unii Europejskiej. Znaczące ilości produkują jeszcze Niemcy, Węgry i Litwa  - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju...

Kontrowersyjna ustawa o rybołówstwie morskim przyjęta przez Sejm

Normal 0 21 Sejm RP uchwalił  nową ustawę o rybołówstwie morskim. Projekt poparło 420 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu, natomiast nikt nie głosował przeciw. W...

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim przyjęty. Jakie będą zmiany?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Projektowana ustawa zastąpi regulacje zawarte w obowiązującej obecnie ustawie z dnia 19 lutego 2004...

710 mln euro dla „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Rada Ministrów podjęła 21 października uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020...

Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

Komisja Europejska przyjęła dokument „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej mający na celu ujednolicenie przepisów w...

Zdrowie zwierząt: KE przyjęła dwa wnioski. Priorytetem m.in. zwalczanie oporności na...

Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski na rzecz poprawy zdrowia zwierząt i ludzi. Dotyczą one weterynaryjnych produktów leczniczych oraz paszy leczniczej. Celem Komisji jest m.in....

Co rosyjski zakaz oznacza dla sektora rybołówstwa?

Rosja jest szóstym rynkiem eksportowym UE dla produktów sektora rybołówstwa, ale eksport rybołówstwa objęty zakazem stanowi mniej niż 2% całkowitej wartości ryb i akwakultury...

Podział kwot połowowych dla dorszy, szprotów i śledzi

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 15 lipca br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich możliwych do odłowienia w M orzu Bałtyckim, Minister...

Zmiana sposobów i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej!

W dniu 25 sierpnia 2014 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające...

Rozdysponowanie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 zadawalające?

Na razie decyzję w sprawie kształtu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR) na lata 2014-2020 podjął Parlament Europejski. W maju 2014 r. uchwalono, że...
- Advertisement -

FUTERKOWE

MUST READ