ARiMR podsumowuje czerwcowe nabory

30 czerwca był ostatnim dniem naborów w ramach 2 popularnych działań z PROW 2014-2020 oraz 2 programów wsparcia finansowanych z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis. O pomoc mogli starać się: młodzi rolnicy; zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw; rolnicy, którzy w 2020 r. ponieśli straty w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz pszczelarze. ARiMR przedstawia … Czytaj dalej ARiMR podsumowuje czerwcowe nabory