Gdzie eksportujemy najwięcej zbóż? Dane MRiRW

Dane MRiRW pokazują, że w pierwszych 11 miesiącach 2022 roku gwałtownie (najczęściej o kilkadziesiąt procent) spadł wolumen eksportu większości naszych zbóż. W tym czasie o tylko o 3% obniżył się eksport pszenicy (rok do roku). Wspomniane spowolnienie w eksporcie zostało z nawiązką zrekompensowane przez skokowy wzrost wywozu polskiej kukurydzy. W analizowanym okresie wyeksportowaliśmy aż 3,473 … Czytaj dalej Gdzie eksportujemy najwięcej zbóż? Dane MRiRW