Preparaty mikrobiologiczne w uprawie roślin

Klasyczna produkcja polowa w ostatnich dziesięcioleciach była oparta w dużej mierze na stosowaniu syntetycznych rozwiązań chemicznych – obcych dla środowiska naturalnego. Takie działanie wiąże się z zagrożeniem dla szeroko pojętej bioróżnorodności zasobów środowiska. Przyczynia się do spadku żyzności gleb i produkcyjności roślin. Zmiany w ekosystemach Zubożenie bioróżnorodności oraz nagromadzenie syntetycznych substancji aktywnych w środowisku prowadzi … Czytaj dalej Preparaty mikrobiologiczne w uprawie roślin