UE: Okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej przedłużony do dwóch lat

Parlament Europejski zatwierdził wydłużenie okresu przejściowego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) do 2022 r. – podaje EURACTIV.pl. Oznacza to, że potrwa on dwa lata, czyli dwa razy dłużej niż przy poprzednich zmianach Wieloletnich Ram Finansowych UE (WRF). Europosłowie ogromną większością głosów – 653 za, 19 przeciw, 22 wstrzymujące się – poparli przedłużenie stosowania obecny zasad … Czytaj dalej UE: Okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej przedłużony do dwóch lat