Page 20 - Gazeta AgroNews Nr 13

ROLNICTWO
ZRÓWNOWAŻONE,
CZYLI JAKIE...
WRAZ ZE WZROSTEM LUDNOŚCI NA ŚWIECIE
DO 9 MLD W 2050 ROKU BĘDZIE ROSŁO
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŻYWNOŚĆ, KTÓREJ ŚWIATOWA
PRODUKCJA MUSI WZROSNĄĆ O 70%.
W
ydaje się to możliwym przez
wzrost areału upraw lub dalszą
intensyfikację produkcji. Oba te
rozwiązania są coraz częściej kwestionowane.
Wzrost areału upraw w świecie napotyka
na ograniczenia i może wzrosnąć jedynie
o 10% . W Unii Europejskiej istnieje wręcz
niebezpieczeństwo utraty 20 mln ha ziemi
ornej do 2030 roku głównie w wyniku
urbanizacji krajów członkowskich i produkcji
biopaliw. Stanowi to blisko 11% obszaru
będącego obecnie pod uprawą. Intensyfikacja
produkcji rolnej ma również swoje ograniczenia
ekonomiczne i środowiskowe i może
prowadzić do niebezpieczeństwa degradacji
środowiska naturalnego, w tym głównych
środków produkcji jakimi zarządza rolnik tzn.
gleby, wody i powietrza. Już teraz ocenia się,
że blisko 40% gruntów ornych w świecie jest
zagrożonych degradacją co może uniemożliwić
wzrost produkcji żywności ze względu na areał
ziemi uprawnej lub koszty jej wyprodukowania.
W krajach Unii Europejskiej wzrasta presja
społeczna aby produkować żywność metodami
przyjaznymi środowisku naturalnemu. Coraz
więcej konsumentów zwraca uwagę na metody
jakimi żywność jest produkowana i staje
się to jednym z ważnych kryteriów wyboru
produktu na półce sklepowej. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów
producenci żywności zaczęli zwracać większą
uwagę na sposób jej produkcji. Wiele firm
sektora spożywczego deklaruje współpracę
z rolnikami realizującymi metody rolnictwa
zrównoważonego. Ma temu też służyć
20
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13