Page 3 - Gazeta AgroNews Nr 13

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redakcja:
Gazeta AgroNews
ul. Wiśniowa 40B, l.16,
02-520
Warszawa
tel. 22 646 81 45-46
e-mail:
PROJEKT GRAFICZNY, DTP:
Design Partners
ZDJĘCIA:
,
G A Z E T A I N T E R A K T Y W N A
NUMER
01
KUKURYDZA BEZ CHWASTÓW
4
12
20
14
26
34
36
38
40
42
TEMAT NUMERU
SPIS TREŚCI
MAISTER POWER 42,5 OD
W OCHRONIE KUKURYDZY
WIOSENNE ZWALCZANIE
MIOTŁY ZBOŻOWEJ
ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
DOLISTNE DOKARMIANIE
ZIEMNIAKÓW
FN AGRO CHWASTOBÓJCZA KAPSUŁA
PRZYSZŁOŚCI
NIE TYLKO PLONY
POTRZEBUJĄ OCHRONY
ORYGINALNE ZNACZY PEWNE
WIRZ
BETANAL MAXXPRO 209 OD
Szanowni Państwo,
Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest jednym
z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Z danych
światowych wynika, że obecność chwastów na polu
powoduje istotne straty plonów do 13% przy stosowaniu
metod zapobiegawczych i blisko 30% w przypadku
zaniechania jakiejkolwiek ochrony.
Zabiegi uprawowe wiosną przed siewem kukurydzy należy
ograniczyć do minimum. Aby należycie przygotować
glebę powinna być wykonana orka zimowa. Na stronie 4.
doradzamy jak skutecznie zabezpieczyć siewki kukurydzy
przed niechcianymi chwastami.
Typowe zachwaszczenie zbóż ozimych to występowanie
miotły zbożowej w towarzystwie chwastów dwuliściennych,
które mogą być reprezentowane przez różne gatunki.
Na stronie 14. przedstawiamy trzy najskuteczniejsze
warianty ochrony zbóż.
W tym numerze rozpoczynamy cykl „Rolnictwo
zrównoważone”. Konieczność rozwoju tego typu
rolnictwa staje się normą i znajduje to wyraz w zapisach
dyrektyw unijnych. Ocenia się, że blisko 40% gruntów
ornych w świecie jest zagrożonych degradacją co może
uniemożliwić wzrost produkcji żywności ze względu na areał
ziemi uprawnej lub koszty jej wyprodukowania.
Na stronie 20. informujemy i edukujemy o zasadach
wdrażania rolnictwa zrównoważonego w polskich
gospodarstwach.
ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY
MARTA
NOWAK-WOŹNICA
REDAKTOR
PROWADZĄCA
3
SPIS TREŚCI