Page 4 - Gazeta AgroNews Nr 13

KUKURYDZA
BEZ CHWASTÓW
KUKURYDZA JEST ROŚLINĄ UPRAWIANĄ
W SZEROKIEJ ROZSTAWIE. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY RZĘDAMI WYNOSI 75CM.
OKRES OD SIEWÓW DO ZAKRYCIA
RZĘDÓW TO NAWET PÓŁTORA MIESIĄCA.
W TYM OKRESIE ROŚLINY KUKURYDZY
SĄ NARAŻONE NA SILNĄ KONKURENCJĘ
ZE STRONY CHWASTÓW.
K
ukurydza konkuruje z chwastami
o wodę, składniki pokarmowe i o dostęp
do światła. W przypadku silnego
zachwaszczenia plon kukurydzy na ziarno
i na kiszonkę oraz jego jakość ulęgają znaczącej
redukcji. Do kiszonki i do ziarna kukurydzy
przedostają się w okresie zbioru nasiona
chwastów, które wykazują działanie trujące.
Obecność nasion chwastów w ziarnie kukurydzy
podnosi koszty suszenia i czyszczenia.
Uprawy kukurydzy powinny pozostawać wolne
od chwastów już od momentu siewu. Wczesna
regulacja zachwaszczenia to podstawa ochrony
potencjału plonowania kukurydzy, co wykazały
badania własne wykonane w 2011 roku, w IHAR-
PIB w Radzikowie. W badaniach tych porównano
wpływ ochrony z zastosowaniem herbicydu
doglebowego i herbicydu powschodowego
(
nalistnego) na plon ziarna i inne ważne
cechy agrotechniczne 10. odmian kukurydzy.
W korzystnych warunkach aplikacji herbicydu
doglebowego, przy dobrym uwilgotnieniu gleby,
uzyskano średni plon ziarna o około 1 tonę
(10,2
dt/ha) oraz wyższą masę tysiąca ziaren,
wyższą masę hektolitra i wyższą masę ziaren
z kolby, w porównaniu do odchwaszczania
4
NUMER 13
TEMAT NUMERU