Page 34 - Gazeta AgroNews Nr 13

CHWASTOBÓJCZA KAPSUŁA
PRZYSZŁOŚCI AVATAR 293 ZC
Z
iemniak należy do roślin gdzie poziom
zachwaszczenia wywiera decydujący wpływ
na ostateczny plon. Kształtowanie plonu
jest w dużej mierze uzależnione od zabiegów
odchwaszczających.
Chwasty stanowią konkurencję dla bulw
w pobieraniu składników pokarmowych, wody,
światła powodując jednocześnie ich uszkodzenie
oraz utrudniając zbiór. W konsekwencji złej
agrotechniki oraz nieprawidłowej ochrony
herbicydowej plon na wskutek bardzo dużego
zachwaszczenia może ulegnąć redukcji od 10
do 70%. Stosowanie zabiegów chemicznych lub
mechaniczno – chemicznych oddziałuje korzystnie
na plonowanie ziemniaka w wyniku eliminacji
lub znacznej redukcji chwastów. Problem
odpowiedniego pielęgnowania ziemniaka jest
znaczący, ponieważ na prawie połowie plantacji
rolniczych w Polsce występuje duży poziom
zachwaszczenia. W literaturze naukowej można
znaleźć prace informujące o występowaniu
46
gatunków chwastów, jako dominujących
na plantacjach ziemniaka. Wykazano również,
że istnieje ścisła zależność plonu bulw od masy
i liczby chwastów występujących na plantacji.
Firma F&N Agro Polska Sp. Z o.o. będąc
importerem środków ochrony roślin dwóch
międzynarodowych koncernów chemicznych
FMC Corporation oraz NUFARM chcąc
zapewnić kompleksowe rozwiązanie w walce
z zachwaszczeniem wprowadza w sezonie 2014
na Polski rynek najwyższej jakości herbicyd
ziemniaczany AVATAR 293 ZC. Wykorzystana
technologia produkcji umożliwiła uzyskanie
kompleksowego herbicydu przy wzajemnym
synergicznym działaniu dwóch substancji
aktywnych:
CHLOMAZONU – 60g w 1 litrze środka oraz
METRYBUZYNY – 233g w 1 litrze środka
Mechanizm zawartych dwóch substancji
aktywnych w preparacie AVATAR 293 ZC polega
jednocześnie na wzajemnym, kompleksowym
działaniu. Chlomazon jest absorbowany przez
korzenie i część podliścieniową roślin, hamując
syntezę barwników w roślinach. Z kolei
metrybuzyna jest pobierana przez korzenie
i liście, hamując proces fotosyntezy. Doskonałym
uzupełnieniem synergii substancji aktywnych
zawartych w preparacie AVATAR 293 ZC jest jego
formulacja, co przestawia schemat 1.
Formulacja ZC stanowi stabilną, płynną zawiesinę
mikrokapsuł chlomazonu i cząstek stałych
metryzbuzyny.
Powyższa ’’kosmiczna’’ formulacja ZC stanowi
kluczowe znaczenie o sukcesie skuteczności
AVATARA 293 ZC. Należy jednocześnie zaznaczyć,
że na gruntach w danym roku stosowania
preparatu AVATAR 293 ZC można uprawiać
zboża ozime gdzie mogą wystąpić przemijające
przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu
na plon. W przypadku wcześniejszego zaorania
plantacji opryskiwanej środkiem AVATAR 293 ZC
(
w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia
przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki
na głębokość, co najmniej 15 cm na polu tym
można uprawiać rośliny motylkowe.
Firma F&N Agro Polska Sp. z o.o. wprowadzając
na rynek Polski do walki z chwastami herbicyd
AVATAR 293 ZC dostarcza polskim producentom
ziemniaka kompleksowe rozwiązanie
potwierdzone licznymi wdrożeniami oraz
badaniami w najważniejszych ośrodkach
naukowych w Polsce. Umożliwiło to dobranie
odpowiedniej dawki preparatu oraz określenie
zestawu zwalczanych chwastów.
AVATAR 293 ZC
Zalecana dawka: 1,5 l/ha
Jak wynika
z przeprowadzonych
badań oraz
zestawienia
tabeli herbicyd
AVATAR 293
ZC stanowi
kompleksowe
rozwiązanie dla
producentów
ziemniaka.
Poprzez
posiadanie
w swym składzie
dwóch substancji
aktywnych,
unikalnej
‘‘
kosmicznej’’
formulacji
ZC, krótkiego
okresu karencji
42
dni oraz
co najważniejsze
szerokiego
spektrum
zwalczanych
chwastów
AVATAR 293 ZC
jest najnowszej
generacji
preparatem
chwastobójczym
do
przedwschodowego
zwalczania
chwastów
w ziemniakach.
34
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 13