Page 35 - Gazeta AgroNews Nr 13

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Herbicyd AVATAR 293 ZC należy stosować przed wschodami
ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka
zabieg wykonać natychmiast po ostatnim obredleniu, na około
7
dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin
ziemniaka. Jednorazowa dawka herbicydu AVATAR 293 ZC
umożliwia kompleksowe zwalczanie uporczywych chwastów
w uprawie ziemniaka. Skuteczność ’’chwastobójczej kapsuły’’,
czyli odpowiedniej proporcji, synergizmu dwóch substancji
aktywnych oraz ’’kosmicznej’’ formulacji ZC przedstawia
poniższa tabela ukazująca porównanie AVATARA 293 ZC
do popularnych związków chemicznych wykorzystywanych
w zwalczaniu zachwaszczenia w uprawie ziemniaka.
GATUNEK
CHWASTU
SUBSTANCJA AKTYWNA
Metrybuzyna
Chlomazon
AVATAR
293
ZC
chaber bławatek
W
W
chwastnica jednostronna SW
W
W
dymnica pospolita
W
O
W
fiołek polny
W
O
W
gorczyca polna
W
gwiazdnica pospolita
W
W
W
Jasnota purpurowa
W
W
W
Jasnota różowa
W
W
W
komosa biała
W
SW
W
krzywoszyj polny
W
W
maruna bezwonna,
W
W
perz właściwy,
O
O
pokrzywa żegawka
W
W
poziewnik szorstki
W
przetacznik perski,
W
W
przetacznik polny
W
SW
W
przytulia czepna
O
W
W
psianka czarna
O
W
W
rdest plamisty,
rdest powojowy
SW
W
rumian polny
W
SW
W
rumianek pospolity
SW
SW
samosiewy rzepaku
starzec zwyczajny,
W
W
szarłat szorstki,
W
W
tasznik pospolity,
W
W
W
tobołki polne,
W
W
W
wilczomlecz obrotny
żółtlica drobnokwiatowa W
W
Centralny Ośrodek Badań, Stacja Oceny Odmian, Sulejów 2012.
w – chwasty wrażliwe, sw – chwasty średniowrażliwe, o – chwasty odporne
Tabela 1. Porównanie spektrum zwalczanych chwastów
przez preparaty zwierające w swoim składzie tylko
metrybuzynę lub tylko chlomazon w stosunku do
herbicydu AVATAR 293 ZC