Page 37 - Gazeta AgroNews Nr 13

Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać
o założeniu odpowiedniej odzieży ochronnej.
Podstawowe elementy stroju ochronnego
to kombinezon, rękawice nitrylowe, półmaska,
gogle, ekran ochronny, czapka z daszkiem
i odpowiednie obuwie. Dobierając odzież
ochronną proszę zwrócić uwagę na to czy
jest oznaczona symbolem CE. Niebagatelne
znaczenie ma to z jakiej tkaniny lub tworzywa
została wyprodukowana odzież ochronna.
Przykładowo bardzo ważnym elementem stroju
ochronnego są rękawice. Jednak do pracy
ze środkami ochrony roślin nie nadają się
rękawice z tworzyw, które mogą wchłaniać
płyny. Dlatego zalecamy wszystkim operatorom
używanie rękawic nitrylowych. Innym istotnym
elementem jest kombinezon ochronny.
Pamiętajmy o dobraniu odpowiedniego
rozmiaru oraz o tym, że kombinezony
jednorazowe, a te stanowią znakomitą
większość na polskim rynku, należy wyrzucić
po pierwszym zabrudzeniu. Wielu polskich
rolników posiada już specjalne miejsca
do przechowywania odzieży roboczej
i wie, że zabrudzonej odzieży nie należy
przechowywać z czystą. Podobna zasada
obowiązuje przy przechowywaniu odzieży
ochronnej.
Innym ważnym elementem jest kalibracja
opryskiwacza. Pozwala ona ustalić właściwą
dawkę środka ochrony roślin i wody przy danej
prędkości ciągnika. Wykonując proste pomiary
i obliczenia operator ciągnika zwiększa
precyzję zabiegu poprzez dobranie właściwej
ilości środka i wody.
Gdy obliczenie jest dokładnie wykonane
po zabiegu w zbiorniku nie pozostanie
reszta cieczy użytkowej. Kalibrację
wystarczy przeprowadzić dwa lub trzy razy
w trakcie sezonu. Ciecz użytkową najlepiej
przygotowywać bezpośrednio w zbiorniku
opryskiwacza uważając by podczas tej
czynności nie skazić studni ani cieków
wodnych. Ważne jest by w pobliżu nie
znajdowały się dzieci, osoby postronne czy
zwierzęta.
W ramach naszej kampanii przypominamy
również o trzykrotnym płukaniu opakowań
po środkach ochrony roślin. Puste i czyste
opakowania należy zwrócić przy najbliższej
okazji w punkcie sprzedaży. Bezpośrednio po
skończonej pracy dobrze jest uporządkować
odzież ochronną.
Zużyte kombinezony, rękawice oraz maski
należy wymieniać regularnie, dobrze mieć
zawsze zapasowy komplet odzieży ochronnej.
Magazyn, w którym przechowywane są środki
ochrony roślin nie może być dostępny dla osób
postronnych i dzieci.
Wykonując zabiegi ochronne ciągnikiem z
kabiną, która skutecznie zmniejsza ryzyko
kontaktu pracownika ze szkodliwą dla niego
substancją, należy przewozić w kabinie butelkę
czystej wody, jednorazowe rękawice nitrylowe
i worek na zużyte rękawice jednorazowe.
Gdyby pomimo zachowania środków
ostrożności jednak nastąpił bezpośredni
kontakt z produktem należy dokładnie przemyć
miejsce czystą wodą i udać się do lekarza
zabierając ze sobą etykietę środka, co ułatwi
rozpoznanie i leczenie.
Przedstawione zasady nie są skomplikowane,
a świadomość chronienia swojego zdrowia
pośród osób pracujących ze szkodliwymi dla
zdrowia substancjami coraz większa.
POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN
37
PRAWO