Page 36 - Gazeta AgroNews Nr 13

NIE TYLKO PLONY
POTRZEBUJĄ OCHRONY
POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN
ZAJMUJE SIĘ PROPAGOWANIEM WŚRÓD ROLNIKÓW
TEMATU OCHRONY OSOBISTEJ. TO WŁAŚNIE
BEZPIECZEŃSTWU ROLNIKÓW PODCZAS APLIKACJI
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN POŚWIĘCONA JEST
KAMPANIA SPOŁECZNA POD HASŁEM "NIE TYLKO
PLONY POTRZEBUJĄ OCHRONY".
P
odczas kampanii przeszkolonych zostało
blisko 800 osób. Wśród uczestników
szkoleń znaleźli się przede wszystkim
trenerzy, instruktorzy, inspektorzy na co dzień
pracujący z rolnikami. Kampania została
objęta patronatem przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Poszczególne zadania
realizowane są we współpracy z inspektorami
PIORIN i KRUS.
Badania przeprowadzone na grupie
pilotażowej pokazały, że polscy rolnicy
są świadomi potrzeby używania odzieży
ochronnej. Często jednak teoretyczna
znajomość tematu nie ma odzwierciedlenia
w praktyce. Zasady postępowania opracowane
w ramach projektu Nie tylko plony potrzebują
ochrony pozwalają wyeliminować ryzyko
bezpośredniego kontaktu z substancjami
zawartymi w środkach ochrony roślin.
Znajomość tych zasad jest niezwykle istotna
w szczególności dla osób, które często
wykonują zabiegi agrochemiczne.
Jedną z podstawowych zasad jest dokładna
lektura etykiety-instrukcji środka ochrony
roślin. Etykieta zawiera informacje
o przeznaczeniu środka ale i informuje
o niezbędnych środkach ostrożności podczas
jego stosowania. Z pozoru zawsze identyczna,
treść etykiety jednak ulega częstym zmianom,
które mogą dotyczyć nawet aspektów tai
ważnych jak dawkowanie środka.
36
NUMER 13
PRAWO