Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

AgroNews .com.pl 31. numer 25 numer 25 PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 38 W żywieniu cieląt stosowane są dwa sys- temy odchowy tj. model tradycyjny trwający 4 miesiące oraz system skrócony trwający 8 tygodni. Jednak bez względu jaki system od- chowu stosujemy pierwszym i najważniej- szym pokarmem nowonarodzonego cielęcia jest dobrej jakości siara podana w ilości 4 l w pierwszych 6 godzinach życia. Czas i ilość po- danej siary są bardzo ważne ponieważ, wpły- wają na pobranie i przyswojenie przez cielę odpowiedniej ilości immonoglobulin zawar- tych w siarze, co kształtuje jego odporność na choroby oraz przyszłą wydajność mleczną i długowieczność. Po podaniu siary następu- je czas pojenia mlekiem lub preparatem mle- kozastępczym. Dbając o prawidłowy i szybki rozwój żwacza dodatkowo stopniowo dołą- czane są pasze stałe. Wczesne podawanie siara cielętom jest kwestią dyskusyjną. Do Ziarna kukurydzy w żywieniu zwierząt Zdrowe zwierzę, duże przyrosty, niski wskaźnik śmiertelności, a w przyszłości wysokie efekty produkcyjne to cele jakie stawia przed sobą hodowca odchowujący cielęta. Jednocześnie błędy popełnione w tym okresie będą widoczne w wysokim wskaźniku brakowania krów mlecznych w stadzie. T empo zmian w budowie układu po- karmowego cielęcia zmieniającego go ze zwierzęcia przypominające- go monogastryczne na przeżuwacza, zależy od prawidłowego żywienia dostosowanego do potrzeb pokarmowych. Zmiany w układzie pokarmowym cieląt są związane z rozwojem mikroflory i mikrofauny oraz zmian aktywno- ści enzymów trawiennych w trawieńcu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=