Gazeta Interaktywna AgroNews Nr 38

WYWIAD NUMER 30 EKONOMIA 8 AgroNews .com.pl 41. Rolnik na VAT a rolniczy handel detaliczny Każdy rolnik będący czynnym podatnikiem VAT i rozliczający się na zasadach ogólnych może rozpocząć działalność w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego. Musi pamiętać jedynie o kilku bardzo ważnych kwestiach. Kiedy rolnik podejmie decyzję rozpoczęcia działalności w ramach RHD koniecznym jest zgłoszenie tego faktu we właściwym dla sie- bie Urzędzie Skarbowym oraz złożenie sto- sownego zawiadomienia o wyborze opodat- kowania podatkiem dochodowym. Ważnym obowiązkiem rolnika na VAT-cie przystępującego do RHD jest prawidłowe R olnik, który zrezygnował ze zwolnie- nia (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o po- datku od towarów i usług) i wybrał rozliczanie się na zasadach ogólnych, rozwa- żając możliwość rozpoczęcia działalności w ra- mach RHD musi tak naprawdę pamiętać o kil- ku bardzo istotnych, dodatkowych aspektach.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=