60% upraw wciąż zagrożonych suszą

Centrum Teledetekcji monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR zostały opracowane modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych.

W bieżącym roku od drugiej połowy maja obserwujemy oznaki niedostatecznego uwilgotnienia obszarów rolniczych zwłaszcza w Polsce centralnej. Obecnie mamy do czynienia z długotrwałym brakiem opadów i wysoką temperaturą powietrza na rozległych obszarach. Aktualny stan trwającej suszy prezentujemy na mapie o rozdzielczości 1km2 opracowanej na dzień 10 sierpnia br. Zasięg szacujemy na 60% powierzchni użytków rolnych w Polsce, w tym susza głęboka utrzymuje się na 21% obszaru rolniczego. W porównaniu z dekadą poprzednią jest to znaczna poprawa (70% i 34%).

Począwszy od 1 maja śledziliśmy rozwój suszy publikując co 10 dni aktualną mapę.
Zasoby dotyczące tegorocznej suszy rolniczej można znaleźć na stronie Monitorowanie suszy rolniczej.

Zajmujemy się również modelowaniem wysokości plonów upraw rolniczych. W bieżącym roku spodziewamy się znacznych spadków plonów. Nasze prognozy znajdują się w sekcji Prognozowanie plonów.

Źródło: IGIK
Redakcja AgroNews