KRUS zmienia zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy

Od 1 lipca 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych. Do najważniejszych zmian należy obniżenie stawki podatkowej z 17%...

2 lipca rusza nadzwyczajna pomoc dla producentów świń

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

500 tys. zł na jednego beneficjenta. 7 lipca rusza nabór wniosków

Od 7 lipca 2022 r. będzie można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój...

„Pomoc klęskowa” za 2021 rok – wnioski tylko do 30 czerwca

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o pomoc do 30 czerwca 2022 r. Dokumenty...

Uwaga! KRUS zmienił numery rachunków bankowych do wpłacania składek

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i...

Rolnicy mają problemy ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową

Problem ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową przez aplikację ma coraz więcej rolników. Aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” nie chce wygenerować wymaganych załączników: tj. protokołu...
pieniądze dopłaty bezpośrednie zaliczki

Jedna grupa może otrzymać nawet 12 mln zł. Dziś kończy się...

29 czerwca 2022 r. upływa termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. O...

Dopłaty za 2022 rok – 27 czerwca ostatnim dniem na złożenie...

Tylko do 27 czerwca 2022 r. o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze...

eDWIN: Bezpłatna aplikacja dla rolników już działa!

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie...

Sejm przyjął ustawę gwarantującą ceny węgla

Ustabilizowanie cen węgla i zwiększenie jego dostępności dla odbiorców indywidualnych to główny cel przyjętego 23 czerwca 2022 r. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach...