770 mld zł z nowego budżetu UE trafi do Polski. Sejm...

290 za, 33 przeciw, 133 wstrzymujących się. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE. Ustawa trafi teraz do Senatu. Aby Fundusz...

KRIR interweniuje w sprawie braku środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie limitu środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Rolnicy poinformowali...

Okienko dla rolnika – więcej spraw załatwimy online

Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie gospodarki, w tym także rolnictwa. Uwidoczniła, jak ważna staje się sprawna komunikacja na odległość oraz możliwość załatwiania swoich spraw, w...

Rolnicy oczekują większego wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy

Nie możemy w ciemno popierać Krajowego Planu Odbudowy. Od początku przedstawialiśmy nasze warunki. Jednym z nich było wsparcie rolnictwa i polskiej wsi. To na...

Polskie rolnictwo czeka szereg rewolucyjnych zmian

Trwają prace nad planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Organizacje ekologiczne alarmują, że zaproponowany przez resort rolnictwa projekt jest zbyt zachowawczy. Nie gwarantuje osiągnięcia...

ARiMR zwiększyła bankom limit środków na dopłaty do kredytów

27 kwietnia 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększyła udostępniony współpracującym bankom na 2021 r. limit środków na dopłaty do kredytów z częściową...

90 mln złotych więcej dla gmin popegeerowskich

Premier Mateusz Morawiecki zwiększył środki na inwestycje dla gmin popegeerowskich. Budżet zwiększono z 250 mln zł do 340 mln zł. Wnioski, które wpłynęły do...

Wydłużono termin na złożenie wniosków dot. płatności bezpośrednich i niektórych płatności...

Do 17 czerwca wydłużono termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW,...

Rusza wsparcie finansowe od KOWR w formie pożyczki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich oraz wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa rozpoczął możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu...

W Wielkopolsce ruszyła pilotażowa akcja usuwania folii rolniczej

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie zorganizowała pilotażową akcję usuwania folii rolniczej. Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła w gminie Dolsk przy współpracy z...