Profilaktyka prozdrowotna a świadomość konsumencka

Dobre odżywianie powinno być częścią zdrowego stylu życia, który też obejmuje aktywność fizyczną, unikanie nadmiernych używek, radzenie sobie ze stresem. Coraz częściej media ukazują...

Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów euro na poprawę jakości powietrza

Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Decyzję o udzieleniu finansowania podjęła w środę Rada Dyrektorów Wykonawczych...

Pasy kwietne – nowe działanie WPR

W nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w ramach II filaru płatności, planowane jest utrzymanie Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. W wykazie pakietów w ramach tego programu,...

Podpisano „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”

Na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu, 23 listopada 2021 r. podpisali „Porozumienie o współpracy na...

Promowanie innowacji na obszarach wiejskich

- Promowanie innowacji na obszarach wiejskich powinno w dużej mierze przyczynić się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, przynosząc korzyści naszym społecznościom wiejskim – powiedział...

Zdrowe lasy i gleby – kolejne inicjatywy w ramach Europejskiego Zielonego...

Zapobieganie wylesianiu, innowacje w gospodarowaniu odpadami i zapewnienie zdrowej gleby – to kolejne inicjatywy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. - Aby odnieść sukces w...

Wzywamy do działań zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2

Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do...

Just EGG: „roślinna jajecznica” wchodzi do UE

Od dłuższego czasu rynek Unii Europejski wymieniany jest przez amerykańską firmę Eat Just, jako strategiczny cel rozwoju sprzedaży oferowanych przez Amerykanów roślinnych zamienników jaj. Najnowsze...

Rząd przyjął „Polską strategię wodorową”

2 listopada 2021 r., Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra...

Apel organizacji rolniczych do Komisji Europejskiej

14 października członkowie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas swojego posiedzenia jednogłośnie zdecydowali o poparciu ostatniego stanowiska Copa-Cogeca dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Zwrócono...