Dopłaty bezpośrednie – do ARiMR wpłynęło blisko 590 tysięcy wniosków!

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do 5 maja do ARiMR...

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – wnioski od 7 maja!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Jest to pomoc w...

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW – przedłużenie terminu składania wniosków!.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz...

Co z przedłużeniem terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?

KE zezwoliła państwom członkowskim na przedłużenie okresu składania wniosków o płatności bezpośrednie do 15 czerwca 2020. Ale póki co polskie ministerstwo rolnictwa jeszcze nie...

KE przedłuża termin składania wniosków o dopłaty!

Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała wszystkim państwom członkowskim możliwość przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W związku z epidemią koronawirusa, na wniosek Włoch, Komisja Europejska...

Dopłaty 2020. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie e-wniosków

W tym roku rolnicy po raz kolejny składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji...

Dopłaty 2020. ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające...

Osiem państw walczy o wyrównanie dopłat bezpośrednich

Osiem krajów Europy Środkowo–Wschodniej (Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Polska) podpisało wczoraj w Warszawie deklarację w sprawie finansowania WPR, w tym...

Europejskie Forum Rolnicze: debata z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa

Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 w Centrum G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie tradycyjnie już rozpocznie debata nt....

Prezydent: chcemy, aby polski rolnik w następnej perspektywie finansowej otrzymywał równe...

– Chcielibyśmy, aby polski rolnik w następnej perspektywie finansowej otrzymywał takie dopłaty, jakie otrzymuje średnio rolnik UE. To jest jeden z naszych najważniejszych celów...