Premier Mateusz Morawiecki w stodole ogłosił Plan dla wsi

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, ułatwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej, walka ze skutkami suszy i stabilizacja cen – to tylko część z założeń Planu dla wsi, które ogłosili premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To odpowiedź rządu na postulaty protestujących rolników.

rolmnik, rolnictwo, Jan Krzysztof Ardanowski, , Ardanowski, Mateusz Morawiecki, Morawiecki, Plan dla wsi, pomoc rolnikom, wsparcie rolnika, ceny owoców, pasze, holding spożywczy

Rolnicze protesty, które od kilku miesięcy przetaczają się przez Polskę przynoszą już pierwsze rezultaty. Podczas wczorajszego spotkania z rolnikami w Głogowie w woj. kujawsko-pomorskim premier i szef resortu rolnictwa ogłosili założenia kompleksowego programu dla rolników – Plan dla wsi. Działania te mają poprawić sytuację rolników.

Stabilizacja cen płodów rolnych

Szef rządu zapowiedział m.in. uruchomienie mechanizmu stabilizacji cen płodów rolnych.

 

Chcemy odbudować państwową interwencję w rolnictwie, która jest niezbędna dla stabilizacji cenowej. Nie zrobimy tego w ciągu miesiąca, czy dwóch, to są zaniedbania wieloletnie, ale będziemy do tego dążyć, żebyśmy kontraktowali poszczególne kategorie produktów odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, np. wiosną dla owoców miękkich, a nie kiedy jest za późno – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

 

Z kolei minister Ardanowski poinformował, że założenia programu zostały wypracowane na podstawie rozmów z rolnikami w całej Polsce. Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że program będzie rozbudowywany i doprecyzowany.

 

Plan dla wsi. Najważniejsze założenia

„Plan dla wsi” ma na celu podnoszenie „poziomu bezpieczeństwa Polaków w trzech obszarach: bezpieczeństwa rodziny, bezpieczeństwa miast i wsi oraz bezpieczeństwa zewnętrznego”.

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny

Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Zdrowa polska żywność

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. Dotyczyć to będzie szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej żywności. Ma ona stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy

Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania. Zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Polskie pasze

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

Rolnictwo dla ekologii

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle. Nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie

oprac. Kamila Szałaj, fot. KPRM