Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 2)

Tag: gleba

Mikroorganizmy glebowe: współtwórcy plonu

Gleba jest podstawowym, niestety zaniedbywanym i niedocenianym zasobem naturalnym oraz podstawowym elementem umożliwiającym produkcję roślinną. Jej właściwości, żyzność i struktura bezpośrednio przekładają się na...

Jak zregenerować glebę po suszy?

Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minionym sezonie prawie...

Ponad 80 proc. gleb z pozostałościami pestycydów

Unijni badacze zidentyfikowali pozostałości różnych pestycydów w europejskich glebach uprawnych. To oznacza, że potrzebne są lepsze programy monitorowania gleb. Uprzemysłowienie rolnictwa radykalnie zmieniło sposób, w...

ETO: walka z pustynnieniem w UE nie jest spójna

Dotychczasowe działania podejmowane w celu zwalczania pustynnienia w UE nie są spójne – ostrzegają kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Komisja Europejska nie ma jasnego oglądu wyzwań...

Zużycie nawozów wzrosło. GUS podał dane

Zużycie wieloskładnikowych nawozów mineralnych (NPK) zawierających azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny wyniosło w roku gospodarczym 2016/2017 2,0...

Dziś Światowy Dzień Gleby. Czy wiesz, że 1 cm gleby powstaje...

5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. Został on ustanowiony z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Celem tego święta jest...

Preparaty mikrobiologiczne a wyższy plon

Od wielu lat na polskim rynku dostępna jest gama preparatów zawierających mikroorganizmy glebowe. Według zapewnień producentów i dystrybutorów ułatwiają one między innymi rozkład biomasy...

Inteligentne ogrody i pola pomagają ratować glebę

Użytkownicy smartfonów mogą teraz zbierać ważne dane ze swoich ogrodów i pól, aby ratować glebę, przyczynić się do walki ze zmianami klimatu i rozwiązać...

Jak zwiększyć zdolność gleby do magazynowania wody?

W ostatnich miesiącach odbiegające od normy warunki meteorologiczne doprowadziły do rozwoju suszy atmosferycznej i glebowej. Jak zatem podnieść zdolność gleby do magazynowania wody? Wiosną i...

Błędne koło zmian klimatu dla rolnictwa

Z jednej strony zmiany klimatyczne oddziałują na rolnictwo, z drugiej użytkowanie gruntów rolnych przyczynia się do ocieplania klimatu. Dodatkowo gleba, ocieplająca się wskutek zmiany...

Próchnica w glebie – Jak zwiększyć jej zawartość?

Rozpoczęły się żniwa, pamiętać należy iż wraz ze sprzątnięciem słomy z pola, zmniejsza się zawartość materii organicznej w glebie, a w konsekwencji pogarszają się...

Udany w polu sadzeniak to jeszcze nie sukces…

Niewiedza, niedbalstwo, brak odpowiednich urządzeń i maszyn rolniczych przy zbiorze oraz przechowaniu sadzeniaków ziemniaka mogą zaprzepaścić dotychczasowy wysiłek podjęty w celu wyprodukowania dobrej jakości...

NAJNOWSZE

- Advertisement -