Strona główna Tagi KRIR

Tag: KRIR

KRIR wzywa do zaprzestania dalszych naruszeń dokonywanych przez Agencję Nasienną

Zarząd KRIR, w związku z napływającymi skargami rolników na naruszanie przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r....

Sól potasowa – czy będą rekompensaty za embargo?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z prośbą o interwencję w sprawie embarga na sól...

Samorząd rolniczy protestuje przeciwko ustawie odorowej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował stanowczy protest wobec sposobu procedowania ustawy odorowej, której projektowane przepisy są szkodliwe dla prowadzenia i rozwoju gospodarstw...

Rada do spraw Młodych Rolników rozpoczęła prace

6 lipca 2021 r. w Parzniewie odbyło się I stacjonarne posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Celem Rady będzie...

KRIR: rozwój rolnictwa ekologicznego nie może odbywać się kosztem rolników

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię w sprawie projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym.  Podstawą opracowania projektu ustawy jest...

KRIR apeluje o ograniczenie populacji bobra

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez...

Dwa projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Rada Ministrów przyjęła dziś dwa projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i...

Stanowisko KRIR w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie

24 czerwca 20201 r. odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie. Drastyczny...

Krajowa Rada Izb Rolniczych przeciwko likwidacji norek

Krajowa Rada Izb Rolniczych sprzeciwia się likwidacji hodowli norek w Polsce. Członkowie Krajowej Rady  wystosowali pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy...

Zwiększenie środków na ubezpieczenie upraw – kolejna odmowa!

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie prosi o zwiększenie środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw. Tym razem z apelem zwrócił się do Prezesa Rady...