Strona główna Tagi WIR

Tag: WIR

Aktualne ceny gruntów rolnych

Nastąpił wzrost średniej ceny dla kraju w stosunku do ostatnich danych obowiązujących od 9 października 2020.  Średnia cena za ha gruntów ornych w Polsce...

Kolejna akcja usuwania folii rolniczej w powiecie śremskim

W kwietniu br. Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie Janina Pawełczyk przy współpracy z sołtysami i firmą „Jopek Recykling” zorganizowała na terenie gminy Dolsk pilotażową...

Kary dla kół łowieckich za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Zarząd Główny Polskiego Związku łowieckiego poinformował o wymierzaniu kołom łowieckim przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach łowieckich...

Wirus ASF nie zna granic!

Walka z ASF wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów. Dotyczy to również współpracy służb i rolników z sąsiadujących ze sobą województw. Województwo wielkopolskie uczyniło wiele...

W Wielkopolsce ruszyła pilotażowa akcja usuwania folii rolniczej

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie zorganizowała pilotażową akcję usuwania folii rolniczej. Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła w gminie Dolsk przy współpracy z...

MRiRW przedstawiło program walki z ASF

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało program walki z ASF na 2021 rok. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w 2020 roku. Szacowane ogólne koszty realizacji programu w 2021...

Jak założyć małą rzeźnię rolniczą?

W trudnych czasach spowodowanych pandemią, dodatkowe dochody z rolnictwa są niezwykle pożądane wśród rolników. Jednym ze sposobów ich uzyskania jest założenie małej rzeźni rolniczej w obrębie własnego...

Kampania informacyjna na temat wilka

Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przekazał wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie edukacji nt. wilków do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W tym, że...

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje o pilne działania w sprawie wilków

Wielkopolska Izba Rolnicza w związku z licznie napływającymi sygnałami o podchodzeniu wilków pod domostwa, zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie pilnych...

Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest katastrofalna!

Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest tragiczna. Tak fatalnej ceny żywca w skupie rolnicy nie pamiętają. Izby rolnicze apelują do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju...