13 czerwca rusza wypłata pomocy dla producentów mleka

Od 13 do 16 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego wypłaci producentom mleka pieniądze w ramach unijnej pomocy – poinformował resort rolnictwa. Na ten cel przeznaczono ponad 122 mln zł.

 

\"\"

 

W ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych producenci mleka, którzy złożyli do ARR wnioski otrzymają wsparcie w wysokości ok. 1,5 grosza do wyprodukowanego kilograma mleka.

Całkowita kwota wsparcia przewidziana na ten cel dla polskich producentów mleka wynosi 122,7 mln zł.

Wnioski o wparcie mogą składać producenci mleka jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wsparcie przysługuje do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 tys. kg.

Resort rolnictwa przewiduje, że pierwsze wypłaty Agencja Rynku Rolnego zrealizuje 13 czerwca br., a wszystkie środki finansowe z tego tytułu  zostaną wypłacone już do 16 czerwca br.

Ponadto resort rolnictwa zabiega o zgodę Komisji Europejskiej na umorzenie kar za przekroczenie limitów produkcyjnych mleka w roku kwotowym 2014/2015.

W opinii ministra Krzysztofa Jurgiela, ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka, wprowadzanie takiego programu jest konieczne.

– Kary dotyczą przed wszystkim tych producentów, którzy ostatnio rozwinęli produkcję i przeważnie mają zaciągnięte kredyty na zrealizowane inwestycje – podkreśla minister Jurgiel.

Należy przypomnieć, że sytuacja na rynku mleka zaczęła się pogarszać niemal dwa lata temu, m.in. wskutek wprowadzenia rosyjskiego embarga. Produkcja mleka w ostatnich miesiącach przestaje być opłacalna. Ceny surowca w wielu miejscach w kraju spadły poniżej 1 zł.

Zgodnie z przekazanym KE programem pomoc ma przysługiwać producentom mleka, którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 i dla których wniesienie pozostałej do uiszczenia opłaty określonej w decyzji zagraża ich ważnym interesom.

Wnioski o pomoc będą rozpatrzone pozytywnie m.in., jeżeli :

  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
  • jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

Pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności  programu ze wspólnym rynkiem.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here