Produkcja mleka może wyhamować również w UE

Skutki występującej suszy na znacznym obszarze w UE mają dotychczas umiarkowane odzwierciedlenie w danych dotyczących unijnego skupu mleka.

 

W czerwcu 2018 (za Eurostat) dostawy mleka w UE zwiększyły się o 1,4% r/r wobec 2,1% wzrostu w 1h18.Szczątkowe dane dla lipca także nie wskazują na istotne zmiany względem poprzedniego miesiąca. Zaskakująco mocno wzrósł skup mleka w Polsce w lipcu (o 7,7 % r/r, za GUS).

Możliwe, że w kolejnych miesiącach dynamika produkcji mleka spowolni bardziej. Wskazuje na to znaczny ubytek pasz objętościowych dla krów w wielu krajach unijnych. Wskaźnik
produktywności pastwisk liczony przez KE (MARS Bulletin z 28/08/2018) w lipcu i sierpniu 2018 osiągnął poziom najniższy od początku prowadzenia przez KE takich obserwacji, czyli od 1999.

Najniższe wartości wskaźnika (bliskie historycznym minimom) odnotowano w środkowej i północnej Europie, w tym w Niemczech, Irlandii oraz północnej Francji. Prawdopodobieństwo spadku produkcji w tych krajach jest zatem największe.
Szczególnie wrażliwa na poziom strat w paszach objętościowych może być produkcja mleka w Irlandii, oparta na ekstensywnym chowie krów mlecznych. Na spadki w tym kraju w 2h18 wskazują dane o mniejszej ilości mleka sprzedanego do konsumpcji bezpośredniej w lipcu 2018 (-2,4% r/r, za edairynews.com), a także mniejsza produkcja masła (-3,9% r/r). Irlandia jest trzecim producentem masła w UE, i drugim (po Holandii) jego eksporterem
wśród krajów Wspólnoty. Stąd spadki produkcji mogą istotnie wspierać ceny w UE w 2h18, zwłaszcza w obliczu możliwego spowolnienia produkcji w Niemczech oraz Francji (1 i 2 producent masła w UE). W kierunku spadków w 4q18 oddziaływać może jednak
większa podaż masła z Nowej Zelandii, największego eksportera tego produktu w skali światowej.

Według danych MRiRW przeciętna cena zbytu masła w blokach w sierpniu 2018 była niższa o 9% r/r. Na dynamikę spadków cen wpływa wysoka baza odniesienia z 2017, niemniej masło wciąż pozostaje historycznie drogie.

AgroNawigator PKO BP,
Redakcja Agronews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here