710 mln euro dla „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Rada Ministrów podjęła 21 października uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

 

\"\"

PO Ryby 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z tą umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opracowano na podstawie prawa unijnego. Zakłada on realizację 42. środków w podziale na siedem priorytetów:
 

  •     promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  •     wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych);
  •     wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  •     zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
  •     wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
  •     zintegrowana polityka morska;
  •     pomoc techniczna.

 

Czytaj więcej:

Zmieniają się zasady przyznawania dopłat. Szacowana stawka wyniesie ok. 110 euro za hektar

Płatność na zazielenienie w roku 2015 – podstawowe informacje

Co rosyjski zakaz oznacza dla sektora rybołówstwa?

W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych, niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO Ryby 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej.

Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

Przyjęcie przez rząd PO Ryby 2014-2020 umożliwia rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.
 

Źródło: MRiRW
Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com, MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here